Search form

Luk 16:1

Nəghatiən rəha iətəmi asoli iətəm tatol noliən ekəu-ekəu

1Kəni Iesu təməni kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Suah kəti rəhan nautə tepət, kəni in təmos suah kəti tuva in iətəmi asoli rəha noluək mɨn. Kəni rəhan mɨn nəuvein noluək mɨn kəməhuva motəni=pən nərahiən rəha iətəmi asoli əha kəm iərmənɨg, motəni məmə, ‘Ei, suah kəha tətərəkɨn rəham natimnati.’