Search form

Luk 16:15

15Mətəu in təməni kəm lah məmə, “Itəmah nautol noliən mɨn məmə nətəmimi kotəni məmə itəmah nəkotəhruahru. Mətəu Uhgɨn təhrun nɨkitəmah məmə nəkotərah. Iətəni lanu mətəu-inu nati nak u nətəmimi kəutos məmə in nati agɨn, mətəu e nəhmtɨ Uhgɨn in nati əpnapɨn əmə.”