Search form

Luk 16:16

16Kəni in təmətəkeikei mətəni məmə, “Kəmətəni pətɨgəm Lou mɨne nəghatiən rəha iəni mɨn rəha Uhgɨn mətəuarus=pa Jon Bəptais, kəni ko uərisɨg lan, kətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kəni nətəmimi rəfin kəutalkut pɨk məmə okəhuvən motatɨg lan.