Search form

Luk 16:18

18“Kəni təhmen=pən əmə lanəha: nəmə iətəmi kəti tatol tifos mətəpəh rəhan pətan, kəni matit pətan pɨsɨn kəti mɨn mətuatɨg, in tatol təfagə tərah. Kəni nəmə iətəmi kəti tatit pətan kəti iətəm rəhan iərman təməpəh kəni ilau mətuatɨg, in tatol təfagə tərah mətəu-inu in tətakləh e pətan rəha iətəmi pɨsɨn kəti.”