Search form

Luk 16:19

Nəghatiən rəha Lasɨrɨs mɨne iətəmi kəti rəhan nautə tepət

19Kəni Iesu təməni məmə, “Iətəmi kəti rəhan nautə tepət, kəni in tatuvən e napən təuvɨr kəmoh e al u nəugɨ naris in nəhmtɨn tiəkɨs, kəni nian rəfin in tatun əmə nauəniən təuvɨr mɨn.