Search form

Luk 16:22

22“Kəni ianrah əha təmɨmɨs, kəni nagelo mɨn kəmotos in məhuvən əpəha e nɨkalɨ Epraham, ima nəuvɨriən ikɨn. Kəni iətəmi u rəhan nautə tepət, in mɨn təmɨmɨs kəni kɨtənɨm.