Search form

Luk 16:24

24Kəni təmauɨn əfəməh məmə, ‘!Əui, Tatə Epraham! Asiru lak. Əni=pən kəm Lasɨrɨs məmə otəfən nəuan nəhlmɨn e nəhu kəni mos muva mek namɨk lan məmə otətəpu, mətəu iətətəu nahməiən asoli e nɨgəm u ikɨnu rəueiu.’