Search form

Luk 16:29

29“Mətəu Epraham təni məmə, ‘Kəpə. Nəghatiən rəha Mosɨs mɨne iəni mɨn rəha Uhgɨn tətatɨg. Pəh piam mɨn okotətəu nəghatiən mɨn əha.’