Search form

Luk 16:3

3“Kəni iətəmi asoli əha təmuvən nɨkin təhti məmə, ‘Kəsi. Rəhak iərmənɨg təni məmə otəraki lak e rəhak uək əha rəueiu. ?Kəni oiəkəhro əha rəueiu? Iəu iəsəhmeniən məmə o iəkuvən mətu nɨftəni o nosiən məni, kəni iəu iəkɨsiai neasiəiən o məni.