Search form

Luk 16:31

31“Kəni Epraham təni məmə, ‘Nəmə kəsotətəlɨgiən e nəghatiən rəha Mosɨs mɨne iəni mɨn rəha Uhgɨn, kəni nati əpnapɨn nəmə iətəmi kəti təmiəgəh pau e nɨmɨsiən kəni muvən məghati kəm lah, mətəu ko kəsotəniən nɨpəhriəniən lan.’”