Search form

Luk 16:5

5“Kəni ko in təmauɨn rəfin e nətəmimi nətəmi kəmotos məni o iərmənɨg kəhuva kətiəh kətiəh. Kəni in təməni=pən kəm iətəm təmaupən muva məmə, ‘?Ik nəmos nak?’