Search form

Luk 18:18

Suah kəti rəhan nautə tepət

(Mat 19:16-30; Mak 10:17-31)

18Kəni iətəmi asoli kəti təməni=pən kəm Iesu məmə, “Iəgətun, ik iətəmi təuvɨr. ?Oiəkəhro mos nəmiəgəhiən itulɨn?”