Search form

Luk 19:11

Nəghatiən əuhlin rəha nətəmimi nətəm kəmotos məni rəha iərmənɨg rəhalah

11Nian nətəmimi kəməutətəlɨg e Iesu, in təmətəkeikei mətəni nəghatiən əuhlin kəm lah mətəu-inu in tɨnuva iuəkɨr o Jerusɨləm, kəni nɨkilah təhti məmə Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn otəsuvəhiən əha rəueiu tuva.