Search form

Luk 19:28

Iesu təmuvən Jerusɨləm

(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Jon 12:12-19)

28Kəni nian Iesu təməghati rəkɨs, kəni in təmaliuək maupən matuvən əpəha ilɨs Jerusɨləm, kəni nətəmimi kəmautuərisɨg lan.