Search form

Luk 2:22

Josɨp mɨne Meri kəmuos Iesu mian e Nimə Rəha Uhgɨn

22Kəni tɨnuva əhruahru e nian rəha Josɨp mɨne Meri məmə okuələs suakəku u mian əpəha Jerusɨləm məmə okuəfən kəm Iərmənɨg. Kəni ilau kəmian.