Search form

Luk 2:41

Iətəm aluə Iesu əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn

41E nu mɨn rəfin, tatə mɨne mamə rəha Iesu kətian Jerusɨləm məmə okotol lafet rəha Pasova.