Search form

Luk 20:1

Nətapuəhiən məmə pəh təmegəhan e Iesu məmə otol uək

(Mat 21:23-27; Mak 11:27-33)

1Nian kəti, Iesu təmətəgətun nətəmimi əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni mətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Uhgɨn kəm nətəmimi. Kəni pris asoli mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne nətəmimi asoli mɨn rəha nətəm Isrel kəməhuva moteh in,