Search form

Luk 20:27

?Təhro e iətəmi tɨmɨs kəni məmiəgəh mɨn?

(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)

27Kəni Satusi mɨn nəuvein kəməhuva o Iesu. Ilah kəutəni məmə nian iətəmi tɨmɨs, ko təsəmiəgəh mɨniən.