Search form

Luk 20:42

42Mətəu-inu e Nauəuə Rəha Nəpuən Mɨn, Kig Tefɨt aru əmə təməni məmə,

‘Iərmənɨg Uhgɨn təməni=pən kəm rəhak Iərmənɨg məmə, “Əharəg u e rəhak maru, ikɨn ima nəsanəniən mɨne nɨsiaiən,