Search form

Luk 22:39

Iesu təmuvən mətəfaki əpəha e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif

(Mat 26:36-46; Mak 14:32-42)

39Kəni Iesu təmiet e taun muvən əpəha e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif təhmen=pən əmə məmə in tatol nian mɨn rəfin, kəni rəhan mɨn nətəmimi kəutohtəu=pən in.