Search form

Luk 22:66

Kəmiuvi pətɨgəm Iesu e kaunsɨl

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Jon 18:19-24)

66Kəni ləplapɨn agɨn, nətəmi asoli rəha nɨmənin rəha Isrel kəməhuva motuhapumɨn e kaunsɨl rəhalah, ilah u pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou. Kəni nətəmimi kotos Iesu məhuva təhtul e nəhmtɨ kaunsɨl əha.