Search form

Luk 23:13

Pailət təməni məmə Iesu otəkeikei mɨmɨs

(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:39–19:16)

13Kəni Pailət təmauɨn e pris asoli mɨn, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, mɨne nətəmimi rəfin, kəni ilah rəfin kəməhuva kətiəh.