Search form

Luk 23:26

Kəmit Iesu kan məmə otɨmɨs

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)

26Kəni nian soldiə mɨn kəmotit Iesu mohiet e taun, kəni motafu iətəm Sairəni kəti, nərgɨn u Saimon. Kəni kəmotaskəlɨm motələhu pəri nɨgi kəməluau rəha Iesu e nəuegɨn məmə otələs, kəni motəni=pən məmə otɨtəu=pən Iesu.