Search form

Luk 24:1

Iesu təməmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən

(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Jon 20:1-10)

1Kəni e Sante ləplapɨn agɨn, nɨpətan kəməhuvən əpəha e suvət, motos natimnati u nəmiəvɨlah təuvɨr u kəmotol əpenə-penə rəkɨs lan.