Search form

Luk 24:36

Nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmoteh in

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Jon 20:19-23)

36Kəni nian kətuəni əhanəh nəghatiən mɨn əha, Iesu təmuva məhtul e nəlugɨn e lah mətəni kəm lah məmə, “Nəməlinuiən tətatɨg o təmah.”