Search form

Luk 24:50

Uhgɨn təmos Iesu muvən e neai

(Mak 16:19-20)

50Kəni Iesu təmit ilah mohiet e taun məhuvən əha lahuənu Petəni. Kəni məfəri nəhlmɨn məfaki o lah.