Search form

Luk 3:14

14Kəni soldiə mɨn nəuvein kəmotətapuəh mɨn, “Kəni itɨmah? ?Itɨmah o iəkotəhro?” Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “Sotoliən nəgɨniən kəm nətəmimi məmə, ‘Okəmə nəsotəfaiən məni, kəni iəkotol nahməiən kəm təmah.’ Kəni sotoliən nəgɨniən kəm nətəmimi məmə, ‘Okəmə nəsotəfaiən məni, kəni iəkotəni=pən kəm nətəmi asoli məmə nəmotol nati kəti tərah.’ Nɨkitəmah otəkeikei magiən o nos əhruahruiən nətəouiən rəhatəmah kəni in əmə ko.”