Search form

Luk 3:17

17In tətəhtul maru o neruhiən noliən rəha nətəmimi məmə otəuəri ilah, nətəm kotəuvɨr mɨne nətəm kotərah təhmen e iətəm tətasum. Tətələs fok o nafəl rəkɨsiən nɨlosɨ wit məmə otos nɨpətɨn iətəm təuvɨr. Nətəm kotəuvɨr kotəhmen e nɨpətɨ wit, tatos ilah matuvən lahuənu. Mətəu nətəm kotərah kotəhmen e nɨlosɨ wit, təraki=pən e lah e nɨgəm asoli iətəm tatuəu naunun tɨkə.”