Search form

Luk 3:21

Jon təmol bəptais e Iesu

(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)

21Mətəu nian Jon təməsuvən əhanəhiən e kaləpus, kəni in təmatol bəptais e nətəmimi mɨn, kəni Iesu mɨn təmuva, kəni Jon tol bəptais lan. Kəni nian Iesu təmətəfaki, Uhgɨn təmerəh e neai,