Search form

Luk 3:22

22kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təmsɨpəri meiuaiu, nɨpətɨn təhmen e mak muva məharəg pəri e Iesu, kəni nəuia Uhgɨn təmsɨpəri e negəu e neai mətəni məmə, “Ik nətɨk keikei, iəkolkeikei pɨk ik, kəni nɨkik tagiən pɨk agɨn ohnik.”