Search form

Luk 3:23

Kəha tərah mɨn rəha Iesu

(Mat 1:1-17)

23Nian Iesu təmətuəuin rəhan uək, rəhan nu təhmen=pən e tate.

Nətəmimi nɨkilah təhti məmə in nətɨ Josɨp.

Kəni Josɨp in nətɨ Heli,