Search form

Luk 3:3

3Kəni in təmuvən mətan rəfin əha iuəkɨr o nəhu Jotən mətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn. In mətəni məmə nətəmimi okotəkeikei mohtəlɨg e noliən tərah mɨn rəhalah, kəni məhuvən o Uhgɨn, məmə in otafəl noliən tərah mɨn rəhalah. Kəni nəmtətiən lanko, okol bəptais e lah.