Search form

Luk 3:9

9Kəni rəueiu əha, Uhgɨn tɨnəhtul maru o nətahli-pəniən nɨgi e nəukətɨn. Kəni nəmə nɨgi kəti təsəuəiən e nəuan iətəm təuvɨr, kəni in otəuahli məraki=pən e nɨgəm.”