Search form

Luk 4:31

Iesu təmahli pətɨgəm narmɨn tərah e iətəmimi kəti

(Mak 1:21-28)

31Kəni Iesu təmeiuaiu muvən əpəha Kapeniəm, taun kəti mɨn rəha Kaləli. Kəni e nian rəha Sapət in təmətəgətun nətəmimi.