Search form

Luk 4:38

Iesu təmasiru e nətəmimi tepət

(Mat 8:14-17; Mak 1:29-34)

38Iesu təməhtul kəni miet e nimə rəha nuhapumɨniən muvən əpəha e nimə rəha Saimon. E nian əha, uhu Saimon tatɨmɨs matətəpu-ətəpu pɨk, kəni ilah kəmotəni=pən kəm Iesu məmə oteruh.