Search form

Luk 5:1

Natətəlɨg mɨn iətəm Iesu təmaupən mauɨn e lah

(Mat 4:18-22; Mak 1:16-20)

1Nian kəti, Iesu təmətəhtul e nɨkalɨ nəhu asoli, nərgɨn u Lek Kaləli. Kəni nɨmənin nətəmimi kəməhuva motəhtul motohtəlau lan məutatətə kəni məutəhgi ilah mɨn məmə okotətəu nəghatiən rəha Uhgɨn.