Search form

Luk 6:12

Iesu təmauɨn e tueləf aposɨl mɨn rəhan

(Mat 10:1-4; Mak 3:13-19)

12Kəni e nian mɨn əha, Iesu təmuvən əpəha ilɨs e nɨtəuət məmə otəfaki, kəni mətəfaki lapɨn mətəuarus tian.