Search form

Luk 6:6

Iesu təmol vi iətəmimi e nian rəha Sapət

(Mat 12:9-14; Mak 3:1-6)

6Kəni e nian pɨsɨn kəti mɨn rəha Sapət, Iesu təmuvən əpəha imə e nimə rəha nuhapumɨniən, mətəgətun nətəmimi. Kəni ikɨn əha, suah kəti əha ikɨn nəhlmɨn maru təmɨmɨs, ko təsegaruiən lan.