Search form

Luk 7:18

Iesu mɨne Jon Bəptais

(Mat 11:2-19)

18Nətəmimi rəha Jon Bəptais kəmotəni=pən kəm in natimnati rəfin iətəm Iesu təmol ilah. Kəni Jon Bəptais təmauɨn e rəhan keiu iətəmimi mil kiəuva ohni,