Search form

Luk 8:22

Iesu təməniəhu nɨmətagi asoli e nəhu Lek Kaləli

(Mat 8:23-27; Mak 4:35-41)

22Nian kəti Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməhuvən e bot kəti, kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “Pəh kəhuvən e nɨkalɨ lek e nɨtəni=pən.” Kəni kəmotiuvi nivən mohiet.