Search form

Luk 8:24

24Kəni kəmotəhgi-pəri Iesu kəni motəni, “!Ei, Iətəmi asoli! !Ei, Iətəmi asoli! Air-tə, okohmɨs rəueiu!”

Kəni Iesu təmair magət məniəhu nɨmətagi mɨne peau-peau asoli mɨn. Kəni nɨmətagi təmohrahli nəhlmɨn, kəni təməməlinu.