Search form

Luk 8:4

Nəghatiən əuhlin e nɨftəni

(Mat 13:1-23; Mak 4:1-20)

4Nətəmimi mɨn tepət kəmotsɨpən e taun mɨn tepət məhuva o Iesu. Nian kəməhuva məutəhtul tɨtəlau lan, kəni təməni nəghatiən əuhlin u kəm lah,