Search form

Luk 9:10

Iesu təmaugɨn nətəmimi faif-tausɨn

(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Jon 6:1-14)

10Kəni aposɨl mɨn rəha Iesu kəmohtəlɨg=pa mɨn ohni, kəni motəni=pən kəm in natimnati rəfin iətəm kəmotol. Kəni in təmit ilah mohiet rəkɨs e nətəmimi, məhuvən əpəha taun pɨsɨn kəti mɨn, nərgɨn u Petsaitə.