Search form

Luk 9:18

Pitə təməni məmə Iesu in Krɨsto

(Mat 16:13-20; Mak 8:27–9:1)

18Kəni nian kəti, Iesu mɨne rəhan mɨn əmə nətəmimi kautatɨg, kəni Iesu tətəfaki kəm Uhgɨn. Kəni in təmətapuəh e lah məmə, “?Nətəmimi kəutəni iəu məmə iəu pəh?”