Search form

Luk 9:37

Iesu təmahli pətɨgəm narmɨn tərah e suakəku kəti

(Mat 17:14-23; Mak 9:14-32)

37Kəni kəməni lauɨg lan, nian Iesu mɨne rəhan iətəmi milahal kəmotsɨpəri ilɨs e nɨtəuət moteiuaiu=pa, kəni moteh nətəmimi tepət kəməhuva ohni.