Search form

Luk 9:51

Nətəm Səmeriə nəuvein nɨkilah təməsagiəniən o Iesu

51Kəni tɨnuva iuəkɨr o nian Uhgɨn otos Iesu lan muvən əpəha e negəu e neai, kəni Iesu tɨnolkeikei məmə otəkeikei muvən Jerusɨləm.