Search form

Luk 9:57

Nətəmimi nəuvein kəmotəni mə okohuərisɨg e Iesu

(Mat 8:19-22)

57Kəni e nian Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməutaliuək mautəhuvən e suaru, kəni suah kəti təməni=pən kəm in məmə, “Onəkuvən=pən iə ikɨn, iəkɨtəu=pən ik.”