Search form

Mak 1:29

Iesu təmol vivi nətəmimi tepət

(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)

29Nian Iesu mɨne Jemɨs, Jon, Saimon, mɨne Antɨru kəmohiet e nimə rəha nuhapumɨniən, kəni motaiu əhruahru məhuvən əpəha lahuənu ima Saimon mɨne Antɨru ikɨn.