Search form

Mak 10:1

?Təuvɨr məmə nɨpətan mɨne nəman okotəpəh ilah mɨn, uə kəpə?

(Mat 19:1-12; Luk 16:18)

1Kəni Iesu təmiet ikɨn əha kəni muvən miet=pən əpəha e nɨtəni əpəha Jutiə e nəven nɨtəni=pən e nəhu Jotən. Kəni nɨmənin nətəmimi kəmotuhapumɨn=pən mɨn ilah mɨn ohni, kəni tətəgətun ilah məmə inu tətəgətun ilah mɨne nian mɨn.