Search form

Mak 10:23

Tiəkɨs o iətəmi rəhan nautə tepət məmə otuvən ima Uhgɨn

(Mat 19:23-30; Luk 18:24-30)

23Kəni Iesu təməsal=pən meruh nətəmi mɨn əha ikɨn, kəni məni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “!Nəman! Tiəkɨs pəhriən o nətəm rəhalah nautə tepət məmə okəhuvən motatɨg ahgəl e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”